İZOÇİM Su Geçirimsizlik KatkısıİZOÇİM Su Geçirimsizlik KatkısıÜrün Tanımı
Suyu ve rutubeti kesin önleyen, toz halinde, beton ve harca karıştırlarak kullanılan üstün performanslı katkı malzemesidir. İZOÇİM'li çimento hamuru, harç ve betonların kılcal boşluklarında hidrofablaştırıcı bir tabaka oluşturduğundan, su ve rutubet için kesin olarak geçirimsizlik temin eder.

Kullanım Alanları İç ve Dış Sıvalar
Su depoları, yüzme ve süs havuzları, sızdırmazlık çukurları silolar, çıplak betonalr, kubbe izolasyonları, temel duvarları, istinat ve perde duvarları, temeller ve köprüler, mutfak, balkon, teras, banyo, wc gib ıslak hacimli mekanlarda su ve rutubet geçirimsizliğini istediğiniz tüm alanlarda kesin sonuç elde etmiştir.

Ürün Avantajları
Ekonomiktir, su ve rutubet geçirimsizliğini kesin olarak sağlar, beton yapıdaki donatının korozyona uğramasını engeller, yapıların taşıyıcı sistemlerinde mukavemeti olumsuz etkilemez, aksine mukavemeti artırıcı özelliği vardır. (Yıldız Teknik Üniversitesi Raporu)

TEKNİK VERİ
Görünüm Toz Gri
Ambalaj 30 kg kraft torbalarda
Özgül Ağırlığı 1,151 gr / cm3
Kap Ömrü Yaklaşık 60 dakika
Kalınlık 6,2 (4700 delik / cm2 elek üstünde kalan yüzeyde)
Priz Deneyler, İZOÇİM katkılı sıva ve betonlarda "priz başlama" ile "priz sona erme" sürelerinin aynı dozajlardan katkısız sıva betonlara göre değişemediğini göstermiştir.6 torba koymak şartıyla istiflenmiştir.

Basınç ve Eğilme Mukavemeti
20 kg / cm3 İZOÇİM katkılı beton deney küp ve prizmalarının normal betonlara karşılaştırmalı basınç ve eğilme mukavemeti aşağıda, tablo 1' de gösterilmiştir.

NUMUNE NUMUNE YAŞI (GÜN) BASINÇ MUKAVEMETİ EĞİLME MUKAVEMETİ
Normal Beton 28 gün 23,67 N / mm2 46 kg / cm2
İZOÇİM katkılı Beton 28 gün 26,21 N / mm2 47 kg / cm2

TABLO 1

Don Deneyi
İZOÇİM'li beton numuneleri suda 24 saat muhafaza edilmiş ve sonra -20 C' deki soğuk hava dolabinda 4 saat tutulup çıkarılarak 4 saat su içerisinde bıraklımıştır.Bu işlem 20 defa tekrarlandığı halde, numunelerde gözle görülebilir çatlak, döküntü gibi hasar rastlanmamıştır.

Kılcalın Deneyi
7 ve 28 günlük kılcallık deneyine tabi tutulmuş olan İZOÇİM katkılı numuneler aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere sıva, şap ve betonlarda kılcallığın büyük ölçüde azalmasını sağlamaktadır.İZOÇİM'den dolayı basınç ve eğilme mukavemetlerinde önemli bir değişiklik görülmemiştir. Tablo 2'de görüldüğü gib;

KILCALLIK KATSAYISI
MALZEME 7 GÜN 28 GÜN
Normal Sıva 36.23 38.70
İZOÇİM'li Sıva 12.56 14.55
Normal Şap 22.40 22.05
İZOÇİM'li Şap 6.88 8.55
Normal Beton 3.45 2.99
İZOÇİM'li Beton
10 kg katkılı 2.70  
20 kg katkılı 2.15 1.79
30 kg katkılı 1.44 1.58

TABLO 2

Hazırlama Talimatı
Şerbet Harcı: Tablo 3' de ki dozaj tablosunda belirtilen oranlara göre elekten geçirilen kum, temiz bir zemine boşaltılır.İZOÇİM kumun üzerine dökülerek körekle iyice harman edilir.Bu harmana çimento ilave edilerek karıştırmaya devam edilir.Yeteri kadar su ilave edilerek harç haline getirilir ve yaklaşık 30 dakika dinlendirmeye bırakılır.Olgunlaşmış harçtan 12 kürek kadarı alınıp bir kap içerisine koyu ayran kıvamına gelinceye kadar sulandırılır.Elde edilen şerbet, fırça ya da süpürge ile zemine sürülür.Düşey zeminlerde şerbet serpme makinesi ile atılır.

Şap ve Kireçsiz Sıvalar: Tablo 3' de ki dozaj tablosunda belirtilen oranlara göre kaba kum ile İZOÇİM iyice harman edilir.Harmana, çimento eklenerek karıştırmaya devam edilir.Yeteri kadar su ilave edilerek harç haline getirilir.Şapın düzeltilmesinde tahta mala ve sünger kullanılmalıdır, kesinlikle çelik mala ile perdah yapılmamalıdır.

Beton: Betonarme perde ve temellerde, 1 m3 betona, 30 kg İZOÇİM katılır.Beton imalatında karışımlar mikser ile karıştırılacak ise; İZOÇİM direkt olarak miksere atılır ve 5 dakika karıştırılır.

DOZAJ TABLOSU
İMALAT

ÇİMENTO

KUM ÇAKIL KİREÇ İZOÇİM
İZOÇİM'li Şerbet Harcı   4 teneke perdah --- --- 10 kg
İZOÇİM'li Şap ve Kireçsiz Sıva 6 Torba 1 m3 kaba --- --- 60 kg
İZOÇİM'li Beton * * * --- 30 kg*
* Çimento, kum ve çakıl miktarı istenilen betonun özelliğine göre ayarlanır.

TABLO 3

Dikkat Edilmesi Gerekenler

İZOÇİM'li harç hazırlanmasında karışım sırasına kesinlikle uyulmalıdır.
İZOÇİM'li şap uygulamasında önce beton üzeri harç vb. maddelerden temizlenmeli, yüzey suyla yıkanmalıdır.
İZOÇİM'li şap uygulaması şerbet üzerine yapılacak ise bu şapın şerbet uygulamasından hemen sonra yapılması ve kuruma başladığında yüzeyin su ile ıslatılması önerilir.Özellikle yaz aylarında sulamaya önem verilmelidir.UKS Yapı Sistemleri UKS Yapı Sistemleri | Winroof UKS Yapi Sistemleri | English Language